.
UPS เพียวซาย UPS เปิดพัดลมได้
UPS 600W เพียวซายเวฟ
ไฟฉุกเฉิน
ไฟฉุกเฉินมือสอง LED
เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว 12V
เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว 12V
แบตมือสอง คัดเกรด
แบตมือสอง คัดเกรด
UPS มือสองปิดเสียงได้
UPS มือสองปิดเสียงได้
.
.