.
UPS450W 480฿ ส่งฟรี
UPS450W 480฿ ส่งฟรี
เซ็นเซอร์ 220V
เซ็นเซอร์ ไฟบ้าน 220V
เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว 12V
เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว 12V
UPS มือสอง 390W 420 บาท
UPS มือสอง 390W 420 บาท
ไฟฉุกเฉินมือสอง LED
ไฟฉุกเฉินมือสอง หลอด LED
.
.

TinyPortal 1.0 - Credits

Many thanks to Simple Machines Forum Team for creating such a outstanding software. Without SMF, TinyPortal would have not been possible. The TinyPortal project have had much help from the following people listed below. Thanks for giving support and feedback, as well as all your valuable ideas and solutions. TP would not have been the same without you! Thank you Bloc for allowing the TP Team to continue your work.

Founder

Bjoern "Bloc" Kristiansen

Developer

Brad "IchBin" Grow

TP Team

Agridoc, Crip, Freddy, Ianedres, Ken, Lesmond, lurkalot, Renegd98, WillyP, and ZarPrime.

TP Friends

Aku, Anunlike, BorgBOB, deniz, Dragooon, eeek, eld^kar, feline, Fussilet, G6, gerrymo, JPDeni, Max, Maya, Moocat, nokonium, PhilH, Rasyr, Ray, RebelRose, redone, StormLrd, Thurnok, Tuxie, Xarcell, and Zetan.

Beta Testers

For those who relentlessy find bugs, give feedback, and drive the developer crazy.

Language Translators

Thank you for efforts in making TinyPortal available around the globe.