Author Topic: ขั้นตอนการสร้างเตาชีวมวล (ทำได้ด้้วยตนเอง)  (Read 5548 times)

ช่างเป๋ เมกเกอร์

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Posts: 352
    • View Profile
    • http://chalongchaidiy.blogspot.com

ขั้นตอนการสร้างเตาชีวมวล (ทำได้ด้้วยตนเอง)

เตาชีวมวล ผลงานวิจัยของ คุณสุทธิพร เนียมหอม ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน
เป็น video เก่าเมื่อปี 2012 นะครับ อาจารย์เขาอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนดี สามารถทำตามได้เลย

ลองดูละกันครับ
แชร์กระทู้นี้
"พลังงานมีน้อย ใช้ส่อยอย่างประหยัด" : ช่างเป๋ เมกเกอร์
http://chalongchaidiy.blogspot.com