Author Topic: วิธีหาสายไฟเข้าออกหม้อแปลง ups  (Read 855 times)

ช่างเป๋ เมกเกอร์

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Posts: 342
    • View Profile
    • http://chalongchaidiy.blogspot.comแชร์เป็นข้อมูล สายไฟเข้าออกของหม้อแปลง
ไว้สำหรับคนอยากเอาหม้อแปลง ups ไปทำอย่างอื่น เช่นเครื่องชาร์จแบต หรือหม้ออินเวอร์เตอร์อื่่นๆ

วิธีหาสาย (ภาคปฏิบัติ)
- หาสายหม้อแปลงด้วยการป้อนไฟ 220VAC โดยมีหลอดไฟต่ออนุกรมไว้ 1 หลอด กรณีเจอสายช็อตจะเห็นหลอดไฟสว่างจ้า ให้รีบถอดปลั๊กแล้วหาคู่อื่นต่อไป
- ให้สลับคู่สายหม้อแปลงไปเรื่อยๆ เลือกคู่ที่ป้อนไฟแล้วหลอดไฟไม่ติดหรือติดน้อยที่สุด แต่มีไฟออกที่ฝั่งสายเส้นใหญ่ไปที่มิเตอร์
(โปรดระมัดระวังไฟฟ้าดูด อาจทำให้เป็นหมันได้ แฮ่ะๆ)

#หม้อแปลงups #ช่างเป๋เมกเกอร์
www.taradenergy.com
www.youtube.com/c/ChalongchaiDIY


แชร์กระทู้นี้
"พลังงานมีน้อย ใช้ส่อยอย่างประหยัด" : ช่างเป๋ เมกเกอร์
http://chalongchaidiy.blogspot.com