Author Topic: แอนิเมชันเรื่อง พลังงานชีวมวล ของสสวท.  (Read 2513 times)

ช่างเป๋ เมกเกอร์

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Posts: 352
    • View Profile
    • http://chalongchaidiy.blogspot.com

สื่อการเรียนรู้ ของสสวท. ครับ
ไว้สอนลูกๆ หลานๆ ให้รักษ์พลังงาน

น่าสนใจเลยทีเดียว

แชร์กระทู้นี้
"พลังงานมีน้อย ใช้ส่อยอย่างประหยัด" : ช่างเป๋ เมกเกอร์
http://chalongchaidiy.blogspot.com