General Category > พลังงานชีวมวล - เตาชีวมวล

แก๊สชีวภาพ ผลิตใช้เอง แถมยังสร้างรายได้ด้วย

(1/1)

Taro:
คนหินซ้อนผลิตแก๊สใช้เอง

"ลองผิดมากกว่าถูก" ชอบครับคำนี้ น่านำไปใช้

Taro:
ปัญหาขี้ ขี้ ของขี้หมู แก้ได้แถมได้ใช้ประโยชน์ด้วย


Navigation

[0] Message Index

Go to full version