General Category > พลังงานชีวมวล - เตาชีวมวล

ขั้นตอนการสร้างเตาชีวมวล (ทำได้ด้้วยตนเอง)

(1/1)

ช่างเป๋ เมกเกอร์:
ขั้นตอนการสร้างเตาชีวมวล (ทำได้ด้้วยตนเอง)

เตาชีวมวล ผลงานวิจัยของ คุณสุทธิพร เนียมหอม ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน
เป็น video เก่าเมื่อปี 2012 นะครับ อาจารย์เขาอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนดี สามารถทำตามได้เลย

ลองดูละกันครับ
Navigation

[0] Message Index

Go to full version