General Category > พลังงานน้ำ - กังหันน้ำ

จบ ม.6 ประดิษฐ์เครื่องผลิตไฟฟ้าใช้ทั้งหมู่บ้าน

(1/1)

ช่างเป๋ เมกเกอร์:
 

กังหันน้ำรุ่นใหม่  ผลงานคนไทย จบเพียง ม.6 ก็สามารถสร้างเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ถึง 20KW เลยทีเดียว

คิดค้นโดย นายชัยพจน์ สิริศักดิ์ธเนศ อายุ 45ปี บ้านเลขที่ 42 หมู่ 2 ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ด้วยการคิดค้นลองผิต ลองถูกนานกว่า 6 ปี คิดค้นมาแล้วถั้งถ่านหินหรือแม้กระทั่งนิวเคลียร์ จนมาได้อุปกรณ์ชิ้นนี้
และจดลิขสิทธิ์แล้ว ภายใต้ชื่ว่า “ระหัดรับน้ำแนวตั้งเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า” ที่สามารถผลิตไฟได้ 20กิโลวัตต์ เลยทีเดียว

ข้อมูลจาก http://manager.co.th
 
ตามดูคลิปได้ที่

http://m.manager.co.th/Local/detail/9580000039323


Navigation

[0] Message Index

Go to full version