General Category > พลังงานชีวมวล - เตาชีวมวล

บัลแกเรียผลิตแก๊สจากขยะเหลือใช้ (ในครัวเรือน)

(1/1)

Taro:
บัลแกเรียผลิตแก๊สจากขยะเหลือใช้ (ในครัวเรือน)

เตาเผาขยะขนาดเล็ก ที่จะเปลี่ยนขยะทุกชนิดทั้งเศษอาหาร ถุงพลาสติก กระดาษ ให้กลายเป็นแก๊สได้
ทำงานโดยกระบวนการแยกสสารด้วยความร้อน (Pyrolysis) ที่อุณหภูมิ 2000-3000 องศา แบบปลอดออกซิเจน จะทำให้ได้แก๊สออกมาระหว่างกระบวนการดังกล่าว

 เตาเผานี้ได้รับการออกแบบให้มีขนาดเล็ก จึงมีต้นทุนการผลิตต่ำ และสามารถติดตั้งในครัวเรือนได้ โดยแก๊สที่ได้จากการเผาขยะ สามารถนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือใช้ในระบบทำความร้อนในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เจ๋งไหมล่ะ...


isatidna:
ข้อมูลน่าศึกษามากๆ

Navigation

[0] Message Index

Go to full version