= กรอกข้อมูล || = ผลลัพธ์
สูตรคำนวณขนาดออนกริด และจำนวนแผงที่ต้องใช้
อยากลดค่าไฟ กี่บาท บาท / เดือน
จะเท่ากับ วันละ บาท / วัน
ค่าไฟหน่วยละ บาท / กิโลวัตต์
จะเท่ากับ kw / วัน
หรือประมาณ kw / วัน
หรือประมาณ w / วัน
หากมีแดด 5 ชั่วโมง จะเท่ากับ w / ชั่วโมง
จำนวนแผง ที่ต้องใช้ แผง (คิดจากแผงขนาด 300W)
Grid-Tie Inverter ที่ต้องใช้ อย่างน้อย kw
วิธีการใช้งานสูตรคำนวณขนาด Grid-Tie สำหรับระบบ Solar cell On-Grid
By: ช่างเป๋ Maker
facebook | Youtube | Twitter