= กรอกข้อมูล || = ผลลัพธ์
1.หาขนาดแผงโซล่าเซลล์ = กำลัง W ที่ใช้งานรวม / 5 ชั่วโมง (ปริมาณแสงอาทิตย์ที่น่าจะได้ใน 1 วัน)
หลอดไฟ W ชั่วโมง
TV W ชั่วโมง
พัดลม W ชั่วโมง
ตู้เย็น W ชั่วโมง
รวมวัตต์ใช้งาน วัตต์
ขนาดแผงที่ต้องใช้ อย่างน้อย วัตต์
2.หาขนาดแบตเตอรี่ = (แอมป์ของโหลด x ชั่วโมงใช้งาน) / %ของแบตเตอรี่ที่จ่ายกระแสได้ (DOD เช่น 30%)
แรงดัน Battery ที่ใช้ โวลต์
%ของแบตเตอรี่ที่จ่ายกระแสได้ี่ %
แบตเตอรี่จะต้องใช้ อย่างน้อย Ah
3.หาระยะเวลาการใช้งาน จาก Battery ที่มีอยู่ = %ของแบตเตอรี่ที่จ่ายกระแสได้ / ( ((วัตต์/แรงดัน) * 100) / ขนาดแบตAH )
เช่น มี Battery ขนาด (Ah) Ah
แรงดัน Battery โวลต์
%ของแบตเตอรี่ที่จ่ายกระแสได้ %
มี Load (W) วัตต์
ใช้งานได้ ประมาณ ชั่วโมง
4.หาระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี = กำลังวัตต์ / ขนาดแผง
ใช้แบตเตอรี่ขนาด (Ah) Ah
แรงดัน (Ah) โวลต์
จะเต็มในกี่ชั่วโมง ถ้าใช้แผงขนาด (W) วัตต์
ระยะเวลาในการชาร์จ ชั่วโมง
5.หาขนาดของ Charger Controll = (W x Safety Factor 25%) / แรงดันไฟในระบบ
กำลังวัตต์ของแผง วัตต์
แรงดันในระบบ โวลต์
ขนาดของ Charger ที่ต้องใช้ Amp (ซื้อที่สูงกว่าค่าที่คำนวณได้)
6.หาแรงดันสูญเสียตามความยาวสาย = กระแสไฟฟ้า x [0.02 x ความยาว(ม) / พื้นที่หน้าตัด (มม.2)]
กระแสไฟฟ้าในระบบ แอมป์
ความยาวสายไฟ เมตร
ขนาดสายไฟ ที่ใช้ sq.mm2
แรงดันสูญเสียทั้งหมด โวลต์

วิธีการใช้งานสูตรคำนวณโซล่าเซลล์
By: ช่างเป๋ Maker
facebook | Youtube | Twitter